Kasutustingimused

CityGo rendi tüüptingimused.
CityGo renditeenust pakub Eestis CityGo OÜ, registrinumber 12526925, aadress Tallinna 10a, Kuressaare, Saaremaa, 93819, Eesti.
CityGo rendib kasutajatele erinevaid liikureid(velokarte, tasakaaluliikureid ja erinevad akuga liikureid)
Liikuri laenutamiseks on vajalik isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, autojuhiluba)
Liikur väljastatakse rentnikule peale renditasu maksmist.
Rentnik on kohustatud:
• Liikurit hoidma ja käsitsema heaperemehelikult.
• Liikuri rikkumise või lõhkumise eest hüvitama rendileandjale tekitatud kahju.
• Liikuri hävimisel, kadumisel või varastamisel sellest koheselt teatama rendileandjale ja kohalikule politseile.
• Liikuri tagastama õigeaegselt.
• Mitteõigeaegsel tagastamisel tasub Rentnik al. viiendast üleminutist 5 EUR ja selle järgneval iga minuti eest 1 EUR. 
• Liikuri purunemisel teavitama koheselt rendileandjat.
• Rendileandja süü tõttu fikseeritud vea tuvastamisel saada rentida teine liikur.